روانشناسی رنگ و خواص روانی رنگها

روانشناسی رنگ بنفش: بنفش رنگی روحانی ست.خواص روانی مثبت این رنگ آگاهی معنوی، چشم نوازی، صحت، حقیقت و کیفیت هست. خواص روانی منفی این رنگ هم درونگرایی، انحطاط، سرکوب و حقارته. ین رنگ بالاترین سطح […]

25 می, 2015 | | نظر بدهید